Ποιο υλικό χρησιμοποιείται ως υλικό πλήρωσης για σπειροειδή φλάντζα σε περίπτωση υπηρεσιών υψηλής θερμοκρασίας;

Ποιο υλικό χρησιμοποιείται ως υλικό πλήρωσης για σπειροειδή φλάντζα σε περίπτωση υπηρεσιών υψηλής θερμοκρασίας; Απάντηση: Το υλικό που χρησιμοποιείται ως υλικό για την επεξεργασία των υλικών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των υλικών: Για υπηρεσίες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, χρησιμοποιείται υλικό πλήρωσης γραφίτη.  

 
Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα υλικά που χρησιμοποιούνται για την περιέλιξη μεταλλικών παρεμβυσμάτων με σπειροειδή περιέλιξη;

What are the most common materials used for spiral wound metallic gasket winding? Answer: The most commonly used material for spiral wound metallic gasket winding is: – A. Austenitic stainless steel 304 with asbestos filler. B. Austenitic stainless steel 316 with asbestos filler. C. Austenitic stainless steel 321 with asbestos filler.  

 
Διαβάστε περισσότερα

What are the criteria for selection of MATERIAL OF CONSTRUCTION of Spiral Wound metallic Gasket winding material?

What are the criteria for selection of MATERIAL OF CONSTRUCTION of Spiral Wound metallic Gasket winding material? Answer: The selection of material of construction for Gasket winding depends upon: – A. The corrosive nature and concentration of fluid being carried. B. The operating temperature of the fluid. C. The relative cost of alternate winding material. […]

 
Διαβάστε περισσότερα