Forskning om korrosionsskydd i mycket korrosiva miljöer vid havsstränder

Forskning om korrosionsskydd i mycket korrosiva miljöer vid havsstränder

Olika utrustningar, rörledningar och andra metallstrukturer av korrosionsbehandling kan inte bara spela rollen som försköning och identifiering, samtidigt relaterar också till den långsiktiga säkra driften av dessa komponenter; emellertid i den faktiska användningen av korrosionsskyddsteknik i processen för korrosionsbehandling av färdiga produkter eller kommer ofta att visas [...]

 
Läs mer
Felanalys av en nedgrävd naturgasledning Tee

Felanalys av en nedgrävd naturgasledning Tee

För att analysera orsaken till sprickan i en högtrycksgasrörledningstee användes materialmetallografisk undersökning, mekanisk egenskapsundersökning och mikrofrakturskanningselektronmikroskop för att analysera sprickan. Man drog slutsatsen att tee inte var normaliserad eller omkristalliserad glödgad, och att den externa belastningen var den främsta orsaken till [...]

 
Läs mer

Förbättring av slipmetoden för tunnväggiga hylsor med stor diameter

På grund av den dåliga styvheten hos tunnväggiga hylsor med stor diameter är det svårt att kontrollera klämkraften vid slipning, vilket påverkar bearbetningskvaliteten. Med tanke på denna situation har flera förbättringssystem antagits för att säkerställa kraven på bearbetningsnoggrannhet och produktkvalitet. 1. Förord Vid slipning av hylsans inre och yttre ytor [...]

 
Läs mer

Produktionsprocessen för rostfria rörböjning

Produktionsprocessen för rörböjning av rostfritt stål Enligt de olika tillverkningsmetoderna kan rörböjningen av rostfritt stål delas in i tre typer, nämligen böjningsröret, stansröret och det svetsade röret. Som kan delas in i två typer av böjning böjning och böjning. När det rostfria stålröret för böjning av röret [...]

 
Läs mer
Vad är rörkoppling?

Vad är rörkoppling?

Vad är rörmontering? Rörmontering innebär att man reparerar eller installerar rör eller rörsystem som transporterar gas, vätska och fasta material. Det innebär också att välja och förbereda slangar eller rör, sammanfoga dem på olika sätt samt lokalisera och reparera läckor. Montörer arbetar med olika slang- och rörmaterial som [...]

 
Läs mer
Vad är rörkopplingar?

Vad är rörkopplingar?

Vad är rörkopplingar? Rördelar är allmänna termer för komponenter i rörsystemet som fungerar som anslutning, kontroll, riktningsändring, delning, tätning och stöd. Enligt de olika bearbetningsmetoderna är de indelade i fyra kategorier, nämligen rördelar med stumsvetsning (både svetsade och icke-svetsade), rördelar med sockelsvetsning och gängade rördelar och flänsade rördelar [...].

 
Läs mer

Vad är reducerande armbåge

Reducerande vinkelrör är en typ av vinkelrör som ger en förändring i materialflödet och sammanfogar två delar av olika rör eller slangar. Den hjälper systemet att undvika tryckförluster på grund av återacceleration och friktion. Den kallas så eftersom den är utformad som en armbåge. Den har öppningar i olika storlekar beroende på [...]

 
Läs mer

Förstörande och icke-förstörande provning av stumsvetsade rördelar

Förstörande och icke-förstörande provning av stumsvetsade rördelar Varför och hur ofta provas stumsvetsade rördelar? Stumsvetsade rördelar testas för att säkerställa överensstämmelse med standarder och prestanda i deras applikationer. Standardiserade rördelar för stumsvetsning testas genom provtagning under tillverkningsprocessen, med både destruktiva och icke-destruktiva metoder. [...]

 
Läs mer

Tillverkningsprocess för stumsvetsade rördelar

Tillverkningsprocess för stumsvetsade rördelar Vad är skillnaden mellan en tillverkare och en leverantör av stumsvetsade rördelar? Tillverkare äger maskiner, pressar och utrustning för att faktiskt tillverka stumsvetsade rördelar från rör eller plåt. Leverantörer är mellanhänder mellan tillverkare och slutanvändare: leverantörer kan vara grossister, distributörer, EPC, ... I [...]

 
Läs mer

Material för stumsvetsade rördelar

Material för stumsvetsade rördelar Varför erbjuder tillverkarna ett så stort utbud av metaller och material? Rör och rördelar används i många tillämpningar och många branscher som har vitt skilda driftsförhållanden. För att uppnå bästa möjliga prestanda (motståndskraft mot olika typer av korrosiva vätskor, driftstemperatur, ...) till acceptabla kostnader används många metaller [...].

 
Läs mer